Pro firmy


PDF

Lidos.net FIXLINE

je vysokorychlostní připojení k Internetu pomocí technologie vyhrazených datových okruhů. Služba je vhodná pro větší firmy nebo lokální poskytovatele Internetu (ISP) s potřebou připojení s garancí SLA a požadavkem na vysokou dostupnost služby. Možnost zálohy okruhu, kapacity od 2 do 155 mbit/s, okruh realizovaný pomocí metalické, optické nebo mikrovlnné  linky v pásmu od 3,5 až do 38 Ghz.  Službu lidos.net FIXLINE je možné zřídit prakticky na celém území ČR. Součástí služby je i řada nadstavbových a doplňkových služeb, které jsou pro profesionální využívání Internetu nezbytné. V ceně je přidělení potřebného počtu veřejných IP adres a případně pronájem routeru Huawei nebo Cisco Systems.

 

Výhody služby:

 

Technické řešení služby:

Službu lze realizovat různými technologiemi v závislosti na konkrétních podmínkách. Standardním řešením je instalace optického, radiového nebo metalického digitálního okruhu mezi přístupovým uzlem sítě lidos.net a objektem uživatele. Okruh je obvykle ukončený rozhraním Ethernet 10/100 Mbit/s. Na straně uživatele obvykle navazuje směrovač (router), který zajišťuje směrování mezi lokální sítí zákazníka a sítí Internet. Směrovač je buďto majetkem uživatele nebo může být součástí služby. V případě vysokých požadavků na dostupnost služby může být součástí nabídky i záložní připojení do sítě – například linkou ADSL/SHDLS nebo ISDN. Funkčnost a základní parametry připojení jsou předmětem trvalého dohledu ze strany provozovatele služby.

 

Jako součást služby lidos.net FIXLINE nabízíme:

 

Ceník služby

Kontaktujte nás prosím s Vaší potávkou. Cena služby se liší v závislosti na kapacitě přípojky, technickém řešení služby a doby na kterou je utavřena smlouva. Z tohoto důvodu nelze cenu předem přesně určit a vždy je předmětem jednání.

 

Instalační poplatky lidos.net FIXLINE

Instalační poplatky se liší podle technického provedení a způsobu připojení, doby na kterou je utavřena smlouva a požadované kapacity okruhu. Z tohoto důvodu je nelze předem přesně určit a vždy jsou předmětem pro jednání.